Pomoć u kući

Centar za socijalni rad Svrljig

USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU I NJIHOVE PORODICE

Nova usluga u zajednici namenjena je deci sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju

 

SVRHA USLUGE 

Podrška deci sa  smetnjama u razvoju i njihovim porodicama
• u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba
• u sopstvenim domovima
• u cilju  unapređenja i održanja kvaliteta života dece i njihovih porodica
• u cilju sprečavanja ili odlaganja smeštaja dece u institucije

USLUGA OBUHVATA 

• Informisanje o usluzi
• Prijem, procenu i planiranje individualno za svakog korisnika i njegovu porodicu
• Aktivnosti pomoći u kući i nege korisnika:
• pomoć u obavljanju kućnih poslova i održavanje domaćinstva
• pomoć u obezbeđivanju ishrane deteta
• pomoć u održavanju lične higijene deteta
• pomoć u nezi deteta
• čuvanje i animacija deteta / provođenje struktuiranog  slobodnog vremena sa detetom (igra, stimulacija,  šetnja)
• psihosocijalna podrška detetu i članovima porodice i srodnika. 

GDE SE USLUGA PRUŽA?

Dom korisnika je okruženje u kome se pruža većina usluga, čime se roditeljima obezbeđuje dodatna podrška za život deteta u porodičnom okruženju.

Pružalac usluge:


Centar za socijalni rad Svrljig

Kontakt osobe:
Jelena Đorđević, direktor
Hadžićeva 10 18360 Svrljig
Tel/Fax + 381 18 821 038
e-mail: csrsvrljig@yahoo.com

Kontakt info:

Adresa: Hadžićeva, br. 10
Svrljig 18360, Srbija

Elektronska pošta: csrsvrljig@yahoo.com
Telefon: 018/821-038
Faks: 018/821-038

Prezentacija na internetu: http://www.csrsvrljig.org.rs