Помоћ у кући

Центар за социјални рад Сврљиг

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ

Нова услуга у заједници намењена je деци са сметњама у развоју и њихове породице.

Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју

 

СВРХА УСЛУГЕ 

Подршка деци са  сметњама у развоју и њиховим породицама
• у задовољавању свакодневних животних потреба
• у сопственим домовима
• у циљу  унапређења и одржања квалитета живота деце и њихових породица
• у циљу спречавања или одлагања смештаја деце у институције

УСЛУГА ОБУХВАТА 

• Информисање о услузи
• Пријем, процену и планирање индивидуално за сваког корисника и његову породицу
• Активности помоћи у кући и неге корисника:
• помоћ у обављању кућних послова и одржавање домаћинства
• помоћ у обезбеђивању исхране детета
• помоћ у одржавању личне хигијене детета
• помоћ у нези детета
• чување и анимација детета / провођење структуираног  слободног времена са дететом (игра, стимулација,  шетња)
• психосоцијална подршка детету и члановима породице и сродника. 

ГДЕ СЕ УСЛУГА ПРУЖА?

Дом корисника је окружење у коме се пружа већина услуга, чиме се родитељима обезбеђује додатна подршка за живот детета у породичном окружењу.

Пружалац услуге:


Центар за социјални рад Сврљиг

Контакт особе:
Јелена Ђорђевић, директор
Хаџићева 10 18360 Сврљиг
Тел/Фаx + 381 18 821 038
e-mail: csrsvrljig@yahoo.com

Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs