O nama

Centar za socijalni rad Svrljig

Pun naziv: Centar za socijalni rad opštine Svrljig.

Sedište firme: Svrljig, ul. Hadžićeva br. 10.

Centar je osnovan odlukom Skuštine Opštinske SIZ socijalne zaštite Svrljig, br. 882-1/80 od 29.12.1980. godine, a odlukom Skupštine opštine Svrljig, br. 022-23/91-01 od 27.02.1992. godine određeno je da nastavlja sa radom kao novoosnovana ustanova.

Broj zaposlenih radnika: 9 (pedagog je sa polovinom radnog vremena, a sa drugom polovinom radi u Centru za socijalni rad opštine Žitorađa „Dobrič“ u Žitorađi).

Telefon i faks Centra: 018/821-038.

Direktor: Jelena Đorđević, diplomirani psiholog

Broj žiro-računa našeg Centra:
840-595661-79 osnovni račun.

PIB broj našeg Centra:
101006943.

Matični broj registra Centra:
07301740.

Šifra delatnosti:
8899.

Registarski broj obveznika plaćanja doprinosa:
6181601253.

Centar za socijalni rad opštine Svrljig nije u sistemu PDV-a.

Kontakt info:

Adresa: Hadžićeva, br. 10
Svrljig 18360, Srbija

Elektronska pošta: csrsvrljig@yahoo.com
Telefon: 018/821-038
Faks: 018/821-038

Prezentacija na internetu: http://www.csrsvrljig.org.rs