О нама

Центар за социјални рад Сврљиг

Пун назив: Центар за социјални рад општине Сврљиг.

Седиште фирме: Сврљиг, ул. Хаџићева бр. 10.

Центар је основан одлуком Скуштине Општинске СИЗ социјалне заштите Сврљиг, бр. 882-1/80 од 29.12.1980. године, а одлуком Скупштине општине Сврљиг, бр. 022-23/91-01 од 27.02.1992. године одређено је да наставља са радом као новооснована установа.

Број запослених радника: 9 (педагог је са половином радног времена, а са другом половином ради у Центру за социјални рад општине Житорађа „Добрич“ у Житорађи).

Телефон и факс Центра: 018/821-038.

Директор: Јелена Ђорђевић, дипломирани психолог

Број жиро-рачуна нашег Центра:
840-595661-79 основни рачун.

ПИБ број нашег Центра:
101006943.

Матични број регистра Центра:
07301740.

Шифра делатности:
8899.

Регистарски број обвезника плаћања доприноса:
6181601253.

Центар за социјални рад општине Сврљиг није у систему ПДВ-а.

Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs