Dokumenta

Centar za socijalni rad Svrljig

Dokumenta Centra za socijalni rad Svrljig:

GODIŠNJI IZVEŠTAJI: 

PROGRAM RADA: 

ODLUKE:

FINANSIJSKI PLAN:

ZAVRŠNI RAČUN:

Kontakt info:

Adresa: Hadžićeva, br. 10
Svrljig 18360, Srbija

Elektronska pošta: csrsvrljig@yahoo.com
Telefon: 018/821-038
Faks: 018/821-038

Prezentacija na internetu: http://www.csrsvrljig.org.rs