Program rada Centra za socijalni rad za 2019. godinu

Centar za socijalni rad Svrljig

Program rada Centra za socijalni rad za 2019. godinu.

Ovde možete preuzeti dokument: Program rada Centra za 2019. godinu

I na linku: http://www.csrsvrljig.org.rs/dokumenta/ gde se nalaze i ostala dokumenta Centra.

Kontakt info:

Adresa: Hadžićeva, br. 10
Svrljig 18360, Srbija

Elektronska pošta: csrsvrljig@yahoo.com
Telefon: 018/821-038
Faks: 018/821-038

Prezentacija na internetu: http://www.csrsvrljig.org.rs