Програм рада Центра за социјални рад за 2019. годину

Центар за социјални рад Сврљиг

Програм рада Центра за социјални рад за 2019. годину.

Овде можете преузети документ: Програм рада Центра за 2019. годину

И на линку: http://www.csrsvrljig.org.rs/dokumenta/ где се налазе и остала документа Центра.

Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs