Обавештење Центра за социјални рад

Центар за социјални рад Сврљиг

У складу са инструкцијом Министарства за рад, борачка и социјална питања, сектора за бригу о породици и социјалну заштиту  бр.500-01-2/2020-09 ОД 16.03.2020. године, ради спречавања ширења болести  COVID-19, имајући у виду Одлуку о проглашењу ванредног стања обавештавамо да ће Центар за социјални рад општине Сврљиг организовати свој рад са минимумом процеса рада у циљу заштите здравља корисника и запослених.

Моле се корисници да не долазе без преке потребе и да контактирају дежурне раднике на доле наведене бројеве који ће бити доступни од 7,30 до 15 часова.

Запослени ће настојати да задовоље потребе свих корисника, али ћеприоритет имати особе старије од 65 година и хронични болесници који живе сами и немају ближе сроднике.

БРОЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: 018/821-038

БРОЈ CALL CENTRA ОПШТИНЕ СВРЉИГ 018/821-483  

Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs