Помоћ Славиши Станковићу

Центар за социјални рад Сврљиг

Свакодневно се обилазе корисници Центра на терену, па су тако ових дана представници ЦЗСР Сврљиг обишли и корисника Славишу Станковића из Попшице који живи у тешким условима.

Ова породица је на евиденцији Центра за социјални рад Сврљиг од 2016. године. Од тада су остварили право на новчану социјалну помоћ и једнократне помоћи.

Иначе, приликом сваког обиласка нуђено им је институционално збрињавање у установу социјалне заштите што су они одбијали.

По речима директорке центра Јелене Ђорђевић усарадњи са Црвеним крстом су им обезбеђивани прехрамбени и хигијенски пакети, пружена им је помоћ око регулисања личне документације и сл.

Без обзира на све Центар нема могућност да насилно забрињава кориснике у институције против њихове воље, а воља у том периоду код Станковића није постојала.

Центар за социјални рад општине Сврљиг је предузео све мере из своје надлежности, а убудуће ће пратити социоекономске прилике Славише и пружати му помоћ у складу са надлежностима, рекла је директорка Центра Јелена Ђорђевић.

Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs