Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2заразном болешћу

Центар за социјални рад Сврљиг
Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs