Центар добио новог директора

Центар за социјални рад Сврљиг

На седници Скупштине општине Сврљиг одржаној почетком фебруара 2017. године изабрана је нова директорка Центра за социјални рад.

За нову в.д. директорку Центра скупштинском већином именована је Јелена Ђорђевић, дипломирани психолог.


Јелена Ђорђевић рођена 12.02.1982. године у Нишу.

Живи у Сврљигу где је завршила основну школу, а средњу Медицинску школу завршила у Нишу.

Звање дипломираног психолога стекла је на Филозофском факултету у Нишу, департман за психологију.

Запослена у Центру за социјални рад од 2011. године на пословима водитеља случајева и супервизора.

Руководилац је интерног тима за заштиту жртава од насиља у породици и партнерским односима.

Похађала је бројне обуке и семинаре из обласит социјалне заштите.

Актуелно је на четвртој години едукације из системске породичне терапије са чијим завршетком добија звање системског породичног тарапеута.

Удата, мајка двоје деце.

Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs