Документа

Центар за социјални рад Сврљиг

Документа Центра за социјални рад Сврљиг:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај центара за социјални рад

Годишњи извештај Центра за социјални рад Сврљиг наративни за 2018. РЗСЗ

ПРОГРАМ РАДА

Програм рада Центра за 2019. годину

ОДЛУКЕ

Одлука о социјалној зашити - 12.12.2011.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2012. годину за Општину

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2012. годину за Министарство

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2013. годину за Општину измена

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2013. годину за Министарство

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2014. годину из Општине након ребаланса буџета

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2014. годину за Министарство измене

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2015. годину за Општину Сврљиг након другог ребаланса буџета

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2015. годину Министарство

Финансијски план Центра за социјални рад Сврљиг за 2016. годину након првог ребаланса за Општину Сврљиг

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2016. годину за Министарство

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2017. годину за Министарство

Финансијски план Центра за социјални рад општине Сврљиг за 2017. годину за Општину Сврљиг

ЗАВРШНИ РАЧУН

Завршни рачун за 2016. годину Центар за социјални рад Сврљиг

Контакт инфо:

Адреса: Хаџићева, бр. 10
Сврљиг 18360, Србија

Електронска пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Телефон: 018/821-038
Факс: 018/821-038

Презентација на интернету: http://www.csrsvrljig.org.rs